Virtex-4

Virtex-4 FPGA Karten

PCIeV4BASE
Virtex-4LX Karte mit PCIe Schnittstelle
USBV4F
VIRTEX-4LX FPGA Karte mit USB 2.0 Schnittstelle
Statt 1.945,03 €
1.299,00 €
Mehr Informationen
* zzgl. Versandkosten